உஜ்ஜைனி - கும்பமேளாவில் பரமஹம்ச நித்யானந்தா சுவாமிகள். 19-04-16 - Puthinamphotos