சிறப்பு முகாம் எனும் சித்திரவதை முகாம் - புத்தக வெளியீடு 29-11-15 - Puthinamphotos