தமிழ் படைப்பளிகள் கழகம் அறிமுக விழா 27-09-15 - Puthinamphotos