தலைவர் வே-பிரபாகரன் அகவை 61 எழுச்சிநாள் நிகழ்வு - கனடா 26.11.15 - Puthinamphotos