நாற்றுமேடை - அறுவடை நிகழ்வு 2019 Mar 31 - Puthinamphotos